תנאי שימוש
7. ביטול הזמנה
7.6 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:
7.6 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החנות: (א). תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידה; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחנות. החזרת המוצר תיעשה על חשבון הלקוחה (עלות המשלוח) לכתובת שלנו רחוב טרבניק 18 כפר חב״ד, או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה ;  (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוחה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחנות תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוחה בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוחה את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100₪, לפי הנמוך מבין ה2. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.
7.13  במידה וזוהי הפעם הראשונה שתינוקך ישתמש במוצצי ביבס, 
האחריות על בחירת  המידה חלה על הלקוחה, 
אנו זמינים להתייעצות לגבי המידה המתאימה.


1. כללי
1.1. אתר האינטרנט לה-ג'וזפין (להלן: "האתר/החנות") משמש כחנות לצרכן לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
1.2. בעלת האתר ומפעילתו הנה חנות לה-ג'וזפין רחוב טרבניק 18 כפר חב״ד ישראל.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמשת ו/או מבצעת פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה אשר תתבצע על ידי הלקוחה באמצעות האתר. לפיכך, הלקוחה מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
1.4. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוחה לקבל על עצמה הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
1.5. התקנון מנוסח בלשון נקבה, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
1.6. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
1.7. הלקוחה מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליה, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד החנות ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החנות ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוחה כי קראה הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן.
1.8. החנות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
1.9. החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוחה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
1.10. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
1.11. לבירורים נוספים ניתן לפנות בדף הבא

2. השימוש באתר
2.1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
2.2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
2.3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
2.4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

3. הזמנה באתר
3.1. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים כל עוד הם באוויר באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין מה שראה זמן מה לפני כן ופספס. 
3.2. האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
3.3 החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים.
3.4. החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של החנות לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו. החנות שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.
3.5. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית החברה לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.
3.6. טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.
3.7. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ותשלום בביט. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.

במידה והלקוחה בחרה לשלם בביט ולא הועבר תשלום בתוך 24 שעות, ההזמנה תבוטל. 


3.8. בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני ו/או בהודעת sms על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוחה הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוחה ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החנות. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
3.9. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
3.10. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תשלח ללקוחה הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחנות לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוחה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

4. הסכמה לקבלת פרסומת
ככל שהלקוחה אישרה (או תאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוחה תהיה רשאית לחזור בה מהסכמתה זו בכל עת ולהודיע לחנות על סירובה לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליה.

5. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר
החנות מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החנות מדגישה ללקוחה כי מחובתה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו. על הלקוחה לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו.

6. אספקת והובלת מוצרים

בעקבות המצב - עלולים להיות עיכובים במשלוח עד הבית
א) בירורים ושירות לקוחות
6.1. ניתן לבדוק בכל עת מה סטטוס ההזמנה באתר של חברת השילוח
6.2. לפניות ובירורים ניתן להשאיר הודעה בדף צור קשרI. 
6.3. להתכתבות בהודעת SMS או whatsapp בנושא רכישה באתר 058-4577422 (אין מענה טלפוני במספר זה).
6.4. מובהר כי על אף האמור לעיל לה-ג'וזפין תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו).

6.5. ב) אפשרויות קבלת ההזמנות
במהלך ההזמנה ניתן לבחור בין איסוף עצמי מהמחסן שלנו, איסוף מנקודת חלוקה קרובה לבית ומשלוח עד הבית.

1. איסוף עצמי ללא עלות מרחוב טרבניק 18 כפר חב"ד.
2. איסוף מנקודות חלוקה הקרובות לבית על פי בחירתכם - אפשרות זו תשוב לפעול כשהמצב יסתדר.
3. משלוח עד הבית בתיאום מראש עם השליח.

6.5.1. איסוף עצמי - ללא עלות
6.5.1.1.
ההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף עצמי מהמחסן שלנו,
ביום העסקים הבא אחרי השלמת הקניה.
ניתן לתאם הגעה כל יום עד השעה 12,
ולהגיע רק לאחר הודעה בוואטסאפ שההזמנה מוכנה לאיסוף

אפשר להגיע לכתובת הבאה
לאחר השלמת ההזמנה באתר
וקבלת אישור בוואטסאפ שההזמנה אכן מוכנה לאיסוף
עד השעה 12 בצהריים.

6.5.1.2.,
הזמנות שיבוצעו באתר בתקופות של ביצוע מכירות מיוחדות באתר וכן בתקופה של 7 ימים לאחר מכן, יסופקו עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
6.1.3  הזמנות שלא יתואם לגביהן זמן הגעה מיד לאחר הרכישה- יבוטלו והלקוחה תזדכה על הרכישה.
6.1.4  הזמנות שלא ייאספו בזמן המשוער- יבוטלו והלקוחה תזדכה על הרכישה


6.5.2. נקודות חלוקה - שירותי E-POST
בעקבות המצב לא יפעל שירות שילוח זה.
השירות ישוב לפעול כשהשגרה תשוב לחיינו.
6.5.2.1. בבעלותה של חברת HFD שליחויות ולוגיסטיקה לוקרים ונקודות חלוקה בפריסה ארצית בתחנות דלק, מרכזי קניות, קניונים, שכונות מגורים ועוד. באמצעות הלוקרים ונקודות החלוקה הללו מאפשרת חברת HFD ללקוחות הקצה, קבל ולהחזיר משלוחים בזמן שנוח לנמען, מבלי להמתין בבית לשליח. (להלן "שירות "E-POST)
6.5.2.2. באמצעות שירות E-POST חברת HFD יכולה לספק את המשלוח לנמען בתוך 6 ימי עסקים מהמועד שבו נאסף המשלוח ממחסן בית העסק או מרגע שהלקוח מסר את המשלוח לאחת מנקודות האיסוף של E-POST  באופן עצמאי. בעניין זה, ימי הפצה אשר ייחשבו ימי עבודה הינם ראשון עד חמישי, כאשר ימי שישי, שבת וערבי חג לא יבואו במניין הימים.
6.5.2.3. תקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה, כמו כן במהלך חודש נובמבר ותחילת דצמבר (חודש חגי האינטרנט).
6.5.2.4. עם הגעת המשלוח לנקודת החלוקה ישלח ללקוח דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS למספר הטלפון אותו מסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ליידע אותו בדבר הגעת המשלוח לנקודת החלוקה והלקוח יוכל להגיע לנקודת החלוקה ולאסוף את המשלוח על-פי האמור בדואר האלקטרוני ו/או בהודעת הSMS.
6.5.2.5. על הלקוח לאסוף את המוצרים מנקודת החלוקה הנבחרת תוך 3 ימי עסקים מהמועד בו ההזמנה מוכנה לאיסוף, שכן באם הלקוח לא יגיע תוך המועד האמור, לה ג'וזפין תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוח עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוח בדמי טיפול על סך 14.90 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור סופר-פארם תהיה רשאית למנוע מהלקוח לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.
6.5.3. משלוח עד הבית
6.5.3.1. משלוחים המיועדים להפצה לבתי אב - המסירה תבוצע עד 9 ימי עסקים ועד סוף יום העסקים ולאחר תיאום מול הלקוח.
6.5.3.2. משלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע עד 9 ימי עסקים. אזורים חריגים לעניין סעיף זה ולעניין כל הסכם זה אזורים המופיעים בטבלת יעדים חריגים שבאתר בקישור הבא:   ולרבות יישובי רמת הגולן, גבול הצפון, יישובי המגזר הערבי, יישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח ויישובי הערבה.
6.5.3.3. מחיר שליחות לאילת ולערבה 50₪.
6.5.3.4. עם הגעת המשלוח לחברת השילוח, ישלח ללקוח דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS למספר הטלפון אותו מסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ליידע אותו בדבר הגעת המשלוח לשליח אשר יתאם טלפונית עם הלקוח את זמן ההגעה למסירת המשלוח.

7. ביטול הזמנה
7.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
7.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה - לפי המאוחר, במידה והאריזה לא נפתחה.
7.3 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:
7.3.1 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.
7.3.2 טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
7.3.3 מוצצים שאריזתם נפתחה.
7.4 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוחה יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החנות, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
לאישור הביטול נא ליצור קשר
7.5 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:
7.5.1 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם מוחשי במוצר שסופק ללקוחה, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוחה אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החנות: (א). תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידה; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחנות. החזרת המוצר תיעשה לכתובת שלנו רחוב טרבניק 18 כפר חב״ד, או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה על חשבון הלקוחה; (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוחה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוחה דמי ביטול כלשהם, אלא רק את עלות המשלוח של ההחזרה באם בחרה באפשרות החזרה על ידי שליח). מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

7.6 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:7.6 ביטול 
7.6 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החנות: (א). תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידה; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחנות. החזרת המוצר תיעשה על חשבון הלקוחה (עלות המשלוח) לכתובת שלנו רחוב טרבניק 18 כפר חב״ד, או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה ;  (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוחה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחנות תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוחה בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוחה את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100₪, לפי הנמוך מבין ה2. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

7.7 במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוחה תאפשר לחנות ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
7.8 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, הלקוחה תקבל דואר אלקטרוני (או שנציג החנות ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוחה כל טענה כנגד החנות בגין זאת. לחילופין, לה-ג׳וזפין רשאית להציע ללקוחה מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוחה תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספה ככל שחויבה (לפי העניין). לא תהיה ללקוחה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החנות במקרה כאמור.
7.9 היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוחה, תפנה הלקוחה לחנות לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה. ללקוחה תינתן הזכות לבחור באם: (א) היא מעוניינת בהשבת כספה עבור המוצר/ים שלא סופק/ו; או (ב) היא מעוניינת לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי. לא תהיה ללקוחה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החנות במקרה כאמור.
7.10 מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.
7.11 מוצרים מקטגוריית ״הזדמנות אחרונה״ לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר מקטגוריית ״הזדמנות אחרונה״ יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.
7.12 החנות רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.
7.13 במידה וזוהי הפעם הראשונה שתינוקך ישתמש במוצצי ביבס, 
אחריות על בחירת  המידה חלה על הלקוחה, 
אנו זמינים להתייעצות לגבי המידה המתאימה.

8. סודיות ופרטיות
8.1 הלקוחה מצהירה ומסכימה לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונה ובהסכמתה ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתה למסירתם.
8.2 הנתונים שהלקוחה תמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של לה-ג׳וזפין (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוחה כי אינה חייבת על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא תוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
8.3 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוחה, מוצרים ושירותים שרכשה או ביקשה להחזיר, מידע על פרסומות שהביעה בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפתה, הצעות ושירותים שעניינו אותה, אמצעי תשלום ששימשו אותה ועוד. החנות תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. לה-ג׳וזפין תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלוונטיים לו.
8.4 החנות לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של לה-ג׳וזפין או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיה האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוחה באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותה אישית), אלא במקרים שלהלן:
8.4.1 במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
8.4.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ללה-ג׳וזפין למסור את פרטי או מידע אודות הלקוחה לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
8.4.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוחה לבין לה-ג׳וזפין (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
8.4.4 בכל מקרה בו לדעת לה-ג׳וזפין מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופה או לרכושה של הלקוחה.
8.5 לה-ג׳וזפין תהא רשאית למסור את פרטי הלקוחה לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

9. אחריות
9.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין. לה-ג׳וזפין משמשת כיבואן הרשמי והבעלדי של מוצצי ביבס וקיבלה אישור ממכון התקנים הישראלי למכור את המוצצים בישראל לאחר בדיקה מלאה במכון התקנים ביצע במוצצים.
9.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע", (לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החנות לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
9.3 לה-ג׳וזפין לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

10. קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של לה-ג׳וזפין בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחנות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מלה-ג׳וזפין או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החנות.

11. דין וסמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.